0978211534

Thị Trường / Sự kiện

Sự kiện

CHỨNG CHỈ FSC® HÀ PHAN - FSC-C150009

Đăng ngày: 29/07/2019

 

 

 

 

 

 Mã số của HÀ PHAN là: FSC-C150009

 FSC®Là chữ viết tắt từ tiếng Anh:  Forest Sterwardship Council®. – Hội đồng quản lý rừng

Nhiệm vụ của  là: Khuyến khích việc quản lý rừng trên tòan thế giới phù hợp với môi trường, có lợi ích xã hội và đạt hiệu quả kinh tế.

Tổ chức đã thiết lập một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về việc quản lý rừng có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Và thành lập một hệ thống chương trình chấp nhận các Tổ Chức Chứng Nhận (gọi là bên thứ ba) được đại diện cho Tổ Chức FSC® để chứng nhận những tổ chức doanh nghiệp quản lý rừng và những nhà sản xuất, thương mại các sản phẩm từ rừng theo tiêu chuẩn của tổ chức Forest Sterwardship Council®.

Để đánh dấu nhận biết cho người tiêu dùng thống nhất trên toàn thế giới về các sản phẩm làm ra từ rừng đã thực hiện chương trình quản lý rừng có trách nhiệm. Thì các Logo của tổ chức và các nhãn dán trên sản phẩm sẽ là những minh chứng cho sự giám sát của các tổ chức đại diện. 
Chứng nhận thể hiện:

1.Chứng nhận quản lý rừng dành cho các công ty đang quản lý rừng tự nhiên, rừng trồng hoặc các công ty trong chuỗi cung ứng

2.Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm, dành cho các công ty sử dụng các sản phẩm từ rừng để chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của gỗ.

Qua 1 thời gian kiểm duyệt và đánh giá các sản phẩm giấy của công ty Cổ Phần Thương Mại Hà Phan đã được thông qua và đã được cấp bằng chứng nhận của tổ chức FSC®.

Quý khách hàng có thể tra cứu thông tin chứng nhận của công ty Cổ Phần Thương Mại Hà Phan qua trang web https://info.fsc.org/ và nhập mã số chứng nhận của công ty là “FSC-C150009 ”.

Cùng với giấy chứng nhận được cấp.