0978211534

Kết nối với chúng tôi

Gửi đi

Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7

Diệp Tú (Ms.)

Kênh Bán Lẻ

Tel: 0905 03 7879

Email: tu.vd@haphan.com

Hạ Quyên (Ms.)

Kênh Thương Mại

Tel: 0768 021 236

Email: quyen.nhh@haphan.com

Trung tâm Kỹ Thuật & Dịch Vụ

Tel: 19002232

Email: service@haphan.com